15-12-2017 09:28:31
Du er her: Dåb/Navngivelse
 
 
 
 
Dåb/Navgivelse
 
  Ønskes dåb kontaktes sognepræst Susan Ballegaard på tlf. 8644 1122 for at aftale tidspunkt for dåben.
 
  Barnedåb finder sted i forbindelse med gudstjenesten om søndagen.
 
  Til barnedåb skal bruges navne og adresser på fadderne. Mindst 3 og højst 5 faddere. For at være fadder skal man være døbt med en kristen dåb, og man kan være fadder fra konfirmationsalderen. Der hører ingen juridiske forpligtelser med til at være fadder, men man forpligter sig moralsk til at deltage i dåbsbarnets oplæring i den kristne tro, som det hedder. Af samme grund kan man godt blive indskrevet som fadder uden at være til stede ved dåbshandlingen.

  Dåbsforældrene skal have en samtale med præsten, og her afleveres navn på barnet og faddernes navne og adresser.
 
  Ønskes navngivelse kontaktes også sognepræsten i moderens bopælssogn, hvor man kan få en blanket til ansøgning om navngivning.
 
  Barnet skal navngives, inden der er gået seks måneder.
Har forældrene fælles forældremyndighed, skal begge underskrive blanketten, der også kan findes på: www.personregistrering.dk