15-12-2017 09:27:08
Du er her: Sogne » Tvede
 
 
 
 

Tvede

Kirken:
Tvede kirke ligger i landsbyen Tvede 15 km. nordøst for Randers.
Kirken blev bygget i 1100 tallet. Stilarten fra dengang kaldes romansk eller rundbuestil.

Præstens dør.
På kirkens kors sydside finder man en tilmuret dør. Det er den gamle præstedør. Dens overligger er en såkaldt sløjfetympanon, der er kendt fra flere kirker på egnen omkring Randers, f.eks. Gimming og Lem.

Prædikestolen
I himlen over prædikestolen sidder der en due - symbolet på Helligånden. Ovenpå himmelen er stillet 5 kvindefigurer. Det er dyderne (set fra venstre:) Retfærdighed, Kærlighed, Håb, Styrke og Tro.

Altertavlen
Altertavlen er fra 1594, skænket af Chresten Munck og Anna Skram. Den er i renæssance stil ligesom prædikestolen. Alterbilledet af Kristus, der velsigner de små børn, er dog yngre. Formentlig fra 1800 tallet.

Ansatte:
 
Sognepræst:
Susan Ballegaard (kbf.)
Bavnevej 46
Tvede
8930 Randers NØ
tlf. 8644 1122

Sekretær:
Eva Sun Nyo Berenth Madsen
Vinkelvej 6
8870 Langå
Tlf: 21 27 34 56
E-mail: EBMA@KM.DK

Graver:
Linda Pedersen
Nørre Boulevard 57
8900 Randers C
Tlf. 60 44 84 85

Organist: 
Theresa Bracher Wolf 
Lodsvejen 1 8930 Randers NØ 
Tlf: 86 44 04 16 

Kirkesanger: 
Ole Carnø 
Rosenvej 5 
8981 Spentrup 
Tlf: 86 47 76 02 / 61 27 76 02 

Menighedsråd:
Formand:
Laila Hjorth Fournais Clausen
Sparrehusvej 5, Tvede
8930 Randers NØ
Tlf: 86 43 53 08

Næstformand og sekretær
Jeppe Egelund Jakobsen
Sigsvej 8, Mejlby
8981 Spentrup
Tlf: 86 44 18 52

Kassererkontakt:
Rebecca Munk Jepsen
Fjordbakken 9, Mellerup
8930 Randers NØ
Tlf. 33312511

Kirkeværge i Tvede:
Jørn Fournais Clausen
Sparrehusvej 5, Tvede
8930 Randers NØ
Tlf: 86 43 53 08

Kirkeværge i Linde:
Bent Jensen Glad
Enghaven 9, Linde
8981 Spentrup
Tlf. 86 44 19 91

Kirkeværge i Mellerup:
Lene Thrue
Amtsvejen 88, Mellerup
8930 Randers NØ
Tlf. 41 86 39 35

Personalekontaktperson
Tove Børresen Petersen
Havrevej 9, Mejlby
8981 Spentrup
Tlf: 86 44 22 09

Medlem:
Niels-Ivar Blichfeldt Jørgensen
Åstrupvej 88, Mellerup
8930 Randers NØ
Tlf. 86 44 13 14

Kaj Børresen Pedersen
Bavnevej 57, Tvede
8930 Randers NØ
Tlf. 40 35 44 38