15-12-2017 09:26:48
Du er her: Sogne » Linde
 
 
 
 

Linde

Kirken:
Linde kirke ligger i
den østlige del af
landsbyen Linde, ca. 10 km
nord for Randers.
Sognet omfatter tillige
størstedelen af Mejlby,
sydvest for Linde.

Kirken er omkring 800 år gammel. Den bestod oprindeligt
af skib og kor i romansk stil,
også kaldet rundbuestil.
Tårnet er fra sengotisk tid
(1500 tallet) og våbenhuset,
nu omdannet til kapel,
er fra 1837.

Den mest interessante
udsmykning i kirken er
det sjældne, sengotiske
kalkmaleri fra ca. 1525
på korets nordlige væg.
Maleriet er meget ødelagt
og med vilje nænsomt restaureret. Midt i kompositionen ses Kristus
på korset med en rytter
på hver side. Til venstre ses
et dyr med fire hoveder
(hovederne er symboler på
de fire evangelister). Rytteren har fane og alterkalk i hænderne.
Det er et billede på kirken.
På den modsatte side er der
en blændet rytter på et hårdt såret dyr. Det er et billede på hedenskabet.

Endnu et kalkmaleri ses bag prædikestolen. Det forestiller opstandelsen. De døde står op af gravene og går ud af gravkammeret.

Kirkens døbefont er med smukke tovsnoninger og rundbuefrise. Den er desuden i østjysk stil med løvefigurer.

Kirken er udenfor gudstjenestetiderne åben i graverens arbejdstid.
 
 
  
Ansatte:
 
Sognepræst:
Susan Ballegaard (kbf.)
Bavnevej 46
Tvede
8930 Randers NØ
tlf. 8644 1122

Sekretær:
Eva Sun Nyo Berenth Madsen
Vinkelvej 6
8870 Langå
Tlf: 21 27 34 56
E-mail: EBMA@KM.DK

Graver:
Linda Pedersen
Nørre Boulevard 57
8900 Randers C
Tlf. 60 44 84 85

Organist: 
Theresa Bracher Wolf 
Lodsvejen 1 8930 Randers NØ 
Tlf: 86 44 04 16 

Kirkesanger: 
Ole Carnø 
Rosenvej 5 
8981 Spentrup 
Tlf: 86 47 76 02 / 61 27 76 02 

Menighedsråd:
Formand:
Laila Hjorth Fournais Clausen
Sparrehusvej 5, Tvede
8930 Randers NØ
Tlf: 86 43 53 08

Næstformand og sekretær
Jeppe Egelund Jakobsen
Sigsvej 8, Mejlby
8981 Spentrup
Tlf: 86 44 18 52

Kassererkontakt:
Rebecca Munk Jepsen
Fjordbakken 9, Mellerup
8930 Randers NØ
Tlf. 33312511

Kirkeværge i Tvede:
Jørn Fournais Clausen
Sparrehusvej 5, Tvede
8930 Randers NØ
Tlf: 86 43 53 08

Kirkeværge i Linde:
Bent Jensen Glad
Enghaven 9, Linde
8981 Spentrup
Tlf. 86 44 19 91

Kirkeværge i Mellerup:
Lene Thrue
Amtsvejen 88, Mellerup
8930 Randers NØ
Tlf. 41 86 39 35

Personalekontaktperson
Tove Børresen Petersen
Havrevej 9, Mejlby
8981 Spentrup
Tlf: 86 44 22 09

Medlem:
Niels-Ivar Blichfeldt Jørgensen
Åstrupvej 88, Mellerup
8930 Randers NØ
Tlf. 86 44 13 14

Kaj Børresen Pedersen
Bavnevej 57, Tvede
8930 Randers NØ
Tlf. 40 35 44 38