15-12-2017 09:28:10
Du er her: Mellerup
 
 
 
 

Mellerup

Kirken:
Mellerup kirke ligger midt i
landsbyen Mellerup
ved Randers fjord,
ca. 12 km nordøst for Randers.

Kirken er omkring 800 år gammel. Skib og kor er i romansk stil, også kaldet rundbuestil.
Våbenhuset er fra omkring 1500.

Mellerup kirke er meget lille,
ca. 60 faste pladser.
Kirkerummet er meget smukt
med et oprindeligt præg, fordi korbuen ikke er udvidet, som det ellers skete i mange kirker ved reformationen.

Den mest fremtrædende udsmykning er korbuekrucifikset
fra unggotisk tid, ca. 1250. Det betegner således en overgangsstil
fra romansk til gotisk stil.
Kristus er fremstillet som den lidende, hvilket peger frem mod gotikken;
men han bærer samtidig kongekrone, hvilket viser tilbage til romansk tid. Kristus er altså både den lidende tjener og den sejrende konge.
Langs korsets arme ses små, grønne spirer, symboler på Kristi livgivende kraft, der rækker ud over døden.

Kirken er udenfor gudstjenestetiderne åben på hverdage.
 
 
  
Ansatte:
 
Sognepræst:
Susan Ballegaard (kbf.)
Bavnevej 46
Tvede
8930 Randers NØ
tlf. 8644 1122

Sekretær:
Eva Sun Nyo Berenth Madsen
Vinkelvej 6
8870 Langå
Tlf: 21 27 34 56
E-mail: EBMA@KM.DK

Graver:
Linda Pedersen
Nørre Boulevard 57
8900 Randers C
Tlf. 60 44 84 85

Organist: 
Theresa Bracher Wolf 
Lodsvejen 1 8930 Randers NØ 
Tlf: 86 44 04 16 

Kirkesanger: 
Ole Carnø 
Rosenvej 5 
8981 Spentrup 
Tlf: 86 47 76 02 / 61 27 76 02 

Menighedsråd:
Formand:
Laila Hjorth Fournais Clausen
Sparrehusvej 5, Tvede
8930 Randers NØ
Tlf: 86 43 53 08

Næstformand og sekretær
Jeppe Egelund Jakobsen
Sigsvej 8, Mejlby
8981 Spentrup
Tlf: 86 44 18 52

Kassererkontakt:
Rebecca Munk Jepsen
Fjordbakken 9, Mellerup
8930 Randers NØ
Tlf. 33312511

Kirkeværge i Tvede:
Jørn Fournais Clausen
Sparrehusvej 5, Tvede
8930 Randers NØ
Tlf: 86 43 53 08

Kirkeværge i Linde:
Bent Jensen Glad
Enghaven 9, Linde
8981 Spentrup
Tlf. 86 44 19 91

Kirkeværge i Mellerup:
Lene Thrue
Amtsvejen 88, Mellerup
8930 Randers NØ
Tlf. 41 86 39 35

Personalekontaktperson
Tove Børresen Petersen
Havrevej 9, Mejlby
8981 Spentrup
Tlf: 86 44 22 09

Medlem:
Niels-Ivar Blichfeldt Jørgensen
Åstrupvej 88, Mellerup
8930 Randers NØ
Tlf. 86 44 13 14

Kaj Børresen Pedersen
Bavnevej 57, Tvede
8930 Randers NØ
Tlf. 40 35 44 38