15-12-2017 09:24:40
Du er her: Hvad Gør man? » Medlemsskab
 
 
 
 
Medlemsskab
 
Indmeldelse/genindmeldelse i folkekirken:
  Indmeldelse i folkekirken sker med dåben.

  Er du allerede døbt, men udmeldt af folkekirken, sker genindmeldelse ved henvendelse til sognepræsten.
 
  Det påhviler sognepræsten i den forbindelse så vidt muligt at sikre sig, at ønsket om genindtræden i folkekirken er oprigtigt.
 
  Er du døbt i et andet kristent trossamfund, vil det som regel også være muligt at blive optaget som medlem af folkekirken.
 
Udmeldelse af folkekirken:
  Udmeldelse af folkekirken kan ske ved henvendelse til sognepræsten.
Hvis du ønsker det, står sognepræsten naturligvis til rådighed for en samtale i den forbindelse.

  Vær opmærksom på, at du ved at melde dig ud samtidig giver afkald på retten til kirkelig betjening. Det har betydning også for din familie. Som udgangspunkt tages en udmeldelse som udtryk for, at man ikke ønsker en kirkelig begravelse